Tiyende Pamodzi Girls Secondary School 

Nieuwbouw van een middelbare school voor meisjes

Wij bouwen in Mganja een middelbare school voor meisjes. Deze school heet: Tiyende Pamodzi. Dit betekent: "Lets walk together". Wij doen dit grote project samen met een heleboel partners en donor organisaties. De school is in januari 2022 officieel geopend. 

Momenteel werven we fondsen voor meer woningen voor de leerkrachten en voor een tweede hostel voor meisjes.

Dit is momenteel het grootste project dat onze Stichting onder handen heeft. Onderaan deze pagina kun je onze update letters en projectplannen van het hele project downloaden. Op onze pagina "Ineke in Malawi" lees je de laatste nieuwtjes.

Waarom deze school?

Er was geen middelbare school in Mganja. Dit had vooral gevolgen voor meisjes. Als zij elders in de kost gingen om naar een middelbare school te kunnen gaan, kwamen ze vaak thuis met een kindje in plaats van een diploma. Ook meisjes die in het dorp bleven en niet naar school gingen werden jong moeder. Het gevolg daarvan was dat zij moeten leven van de bestaanslandbouw. Dit betekent een leven in diepe armoede voor henzelf en hun kinderen.

 

Wat willen we bereiken?
Door het onderwijs aan meisjes (ook als ze zwanger zijn) en jonge moeders zullen de levensomstandigheden van deze meisjes en vrouwen, maar ook van hun gezinnen, verbeteren. Als gevolg hiervan zal de levensstandaard van de hele gemeenschap verbeteren. Daarom willen wij:

  1. samen met het bisdom Dedza een Community Day Secondary School voor meisjes en jonge moeders in Mganja bouwen en beheren
  2. aan het standaard curriculum beroepsvaardigheden toevoegen zoals biologische landbouw, naaien en huishoudkunde
  3. voor kinderopvang zorgen op de school, zodat jonge moeders lessen kunnen volgen
  4. hostels bouwen voor meisjes uit afgelegen gebieden

 

De bouw

In juni 2019 hebben we een stuk land van bijna 8 hectare gekocht en in augustus van dat jaar is de eerste put geslagen. Met een lokale architect zijn er tekeningen gemaakt. Na een officiele aanbesteding is een lokale aannemer met de bouw gestart. Inmiddels is het grootste deel van het totale project klaar: er zijn acht klaslokalen, 1 kantoorgebouw, een gebouw voor de kinderopvang, toiletten en acht woningen voor leerkrachten gebouwd. Een eerste hostel voor de meisjes die van ver weg komen is eind 2023 in gebruik genomen. Er is een tweede waterput geslagen met daarop aangesloten een solar watersysteem dat de hele campus met water verzorgt. Er is ook een solar elektriciteitssysteem aangelegd. De school is daarmee volledig zelfvoorzienend.

De school en het bestuur

Het dagelijks management van de school is in handen van de headteacher, Mrs. Josephine Kanjala, en de deputy head teacher, Mr. Elliot Yona. Zij sturen een team van inmiddels 12 leerkrachten aan. Er is een Board of Governors aangesteld door het bisdom. De school kent een ouderraad en de leerlingen hebben onderling leidende functies verdeeld. In 2023 is 100% van de tweedejaars leerlingen geslaagd voor het Junior Certificate. De middelbare school kent vier leerjaren. In 2024 doen de eerste leerlingen eindexamen.

De leerlingen

Het is de bedoeling dat de school groeit naar 300 leerlingen. De meisjes en jonge vrouwen op school zijn erg gemotiveerd. Ze komen zelfs op zondag naar school om leerkrachten te vragen extra les te geven. De school heeft de beschikking over naaimachines. Alle leerlingen hebben een cursus naaien kunnen doen. Dit moet in de toekomst een officieel examenvak worden. Landbouw is al een officieel examenvak. Op onze school hebben meisjes de mogelijkheid om dit ook ter plekke in de praktijk te brengen. Het management plant samen met de leerlingen regelmatig nieuwe bomen op het terrein. Voor de meisjes die iedere dag ver moeten lopen zijn inmiddels fietsen beschikbaar.

 

Update Letter April 2024 Pdf
PDF – 1,6 MB 29 downloads
Update July 2023
PDF – 2,3 MB 63 downloads
Update Letter February 2023
PDF – 1,3 MB 215 downloads
Update November 2022
PDF – 1,6 MB 79 downloads
Update March 2022
PDF – 1,7 MB 72 downloads
Update December 2021
PDF – 1,9 MB 73 downloads
ENG Project Plan PHASE 3 August 2021
PDF – 2,6 MB 488 downloads
Update June 2021
PDF – 1,4 MB 50 downloads
Update March 2021
PDF – 3,1 MB 45 downloads
Update November 2020
PDF – 803,7 KB 47 downloads
Update September 2020
PDF – 597,9 KB 61 downloads
Update July 2020
PDF – 1,1 MB 47 downloads
Update April 2020
PDF – 1,5 MB 78 downloads
Project Plan December 2019
PDF – 2,9 MB 1099 downloads
Update December 2019
PDF – 660,4 KB 1028 downloads
Update September 2019
PDF – 997,0 KB 1068 downloads