Malawi, een relatief klein land in Zuidoost Afrika, is een van de armste landen ter wereld. De mensen leven veelal eenvoudig en van hun eigen stukje grond. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat kinderen naar school gaan. Meisjes moeten al vaak vroeg meehelpen in het huishouden en jongens hoeden soms al vanaf jonge leeftijd de geiten. Reden voor antropoloog Ineke Hendrickx om na haar studie in 2003 regelmatig langere tijd, zonder vergoeding, in Malawi te wonen. Zij richtte samen met Nikki Peters in 2007 de stichting Nazareth Foundation Malawi op, om rond het plattelandsdorp Mganja projecten te realiseren.

Inmiddels heeft de stichting, dankzij Ineke’s tomeloze inzet, twee peuterspeelzalen en een middelbare meisjesschool gerealiseerd. De renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van een lagere school is onderweg. Nieuw is het plan voor een nog te realiseren beroepsopleiding in de stad Dedza, niet ver van Mganja. Hier kunnen jongens en meisjes straks, ook als ze een beperking hebben, een vak leren dat ook werkelijk toekomst biedt. Daarnaast ondersteunt de stichting drie scholen voor dove kinderen en projecten voor Mua Mission Hospital. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap.

De Nazareth Foundation Malawi zoekt grote en kleine donateurs voor bovenstaande projecten en vraagt van gulle gevers bijvoorbeeld speelgoed, boeken en computers. Al uw geld en andere giften komen precies daar terecht waar dit het hardst nodig is.