Nieuwsbrief 2017

Veel positieve ontwikkelingen tijdens ons laatste verblijf in Nazareth. In 10 weken tijd hebben we veel bereikt, veel mensen ontvangen en hard gewerkt aan diverse projecten. Het moestuin project voor vrouwen is gerealiseerd! Voor de bouw van een middelbare school staan we in de startblokken. Hieronder onze wederwaardigheden.

Irrigatie project

In juni 2017 is het projectvoorstel voor het irrigatie systeem voor de moestuin voor vrouwen door Manos Unidas in Spanje beoordeeld. Tijdens de eerste week in Nazareth, begin juli 2017, kwam het bericht dat het voorstel was goedgekeurd en dat het geld zou worden overgemaakt. Daarop hebben we onmiddellijk een begin gemaakt met het werk. Mr. Maluza, de aannemer, pakte het karwei voortvarend op. Met hulp van onze eigen mensen werd het terrein bouwrijp gemaakt. Een week later lagen de fundamenten voor de watertorens er al en twee weken daarna stonden beide torens fier overeind. In de tweede week van augustus hebben we met Mr. Maluza en met een gehuurd vrachtautootje de beide tanks van elk 5.000 liter en bouwmaterialen plus onderdelen voor de pomp en de solarinstallatie gekocht in Lilongwe. Diezelfde week zijn de tanks geplaatst en op 1 september is de solarpomp geïnstalleerd. Voor dit laatste moest wel eerst de oude handpomp, die door de dorpsbewoners werd gebruikt, worden afgebroken. Als vervanging voor deze pomp is er een kraan geplaatst bij onze buren, waar de mensen nu hun water kunnen halen. Dit water komt van een van de twee tanks. De andere tank voorziet de moestuin van water via een aantal kranen die daar zijn geplaatst. Vlak voor ons vertrek op 8 september uit Nazareth was dit project dus klaar. De aannemer heeft voortreffelijk werk geleverd, waarvoor vele bezoekers hun waardering hebben uitgesproken. Hij heeft zich een betrouwbare en vakkundige partner getoond. Ineke gaat later de financiële afwikkeling verzorgen en bespreken met Manos Unidas of we het restant van de donatie voor een goede omheining mogen gebruiken.

De vrouwen uit Mganja kunnen nu het hele jaar door voor zichzelf en hun gezinnen groenten verbouwen. Josefa gaat ze leren hoe ze dit op ecologische wijze (zonder kunstmest) kunnen doen.

 

Daar staan ze dan

 

Amai Anaselika kijkt toe bij de aanleg van het tappunt op haar erf waar de mensen uit het dorp hun water kunnen halen

 

Het tappunt bij amai Anaselika

 

Josefa en Ineke ondertekenen het contract met Manos Unidas

 

Fundamenten voor de watertorens

 

De watertorens met de bekistingen voor de platforms waar de tanks op komen te staan

 

Tanks en toebehoren kopen en ophalen in Lilongwe

De tanks worden op de platforms gehesen

 

Meer dan 10 van deze tappunten staan in de moestuin achter en naast het huis

De solar panels worden op het dak gelegd

 

 

Solar project

Vorig jaar is gestart met verkopen en plaatsen van kleine solar installaties in een aantal woningen in Mganja. Deze systemen bleken niet te voldoen en snel onbruikbaar te zijn. Daarom heeft de Amerikaanse initiatiefnemer, Robert van Buskirk, dit jaar beter materiaal ontwikkeld. Met een team van 4 Amerikaanse vrijwilligers heeft hij een groep vrouwen uit Mganja geleerd hoe ze de systemen in elkaar moeten zetten, plaatsen en verkopen. Daarnaast is ook Elias Moyo aan de slag gegaan met dit nieuwe materiaal. Wij hebben deze vrijwilligers onderdak verleend en een plek om te werken. Ook een groep vrouwen uit de regio waar June Walker woont, Mangochi, is een week bij ons geweest om te zien en te leren hoe het allemaal werkt. Ook was er een Amerikaanse filmploeg die een documentaire gaat maken over het solar project. Robert en zijn mensen zoeken naar manieren om mensen uit Malawi aan het werk te zetten om het project uit te breiden. De organisatie hiervan gaat buiten ons eigen project om. Wij bieden alleen accommodatie en een werkplek. Het zal het komende jaar duidelijk worden hoe het zich gaat ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

Weeskinderen en bezoek aan Misuku

Op 20 augustus hebben we Jürgen Arimond van het vliegveld opgehaald en zijn we samen met hem naar Misuku vertrokken. Daar, in het uiterste noorden van Malawi, woont Maria Chilale. Zij heeft ca. 20 weeskinderen onder haar hoede, van wie er 10 bij haar wonen. De anderen wonen bij gezinnen in de omgeving. Al enkele jaren ondersteunen we haar, samen met Jürgen en zijn partner Nicole. Het huis van Maria is inmiddels voorzien van een solarsysteem. Hierdoor heeft ze beperkt stroom in huis voor licht en een telefoonoplader. Bovendien heeft ze nu ook een solarpomp voor water in de plaats van een handpomp. Dit alles is gefinancierd en geregeld door een Spaanse vrouw die Maria heeft leren kennen.

We hebben een uitgebreide ontvangst gehad door de mensen van haar dorp. Er is voor ons gedanst, er waren speeches en er is een voetbalwedstrijd gespeeld. Wij hebben voor hen muziek gemaakt.

Ze hebben ons hun  Nursery School in aanbouw laten zien. Dit gebouw is tot stand gekomen dankzij samenwerking tussen de dorpsbewoners onderling. Ze hebben de bakstenen zelf gebakken en per drie gezinnen hebben ze een metalen golfplaat gekocht voor het dak. Er moet echter nog veel gebeuren voordat het in gebruik kan worden genomen. Hiervoor hebben ze van ons een donatie gevraagd. Een afvaardiging, bestaande uit de chief, zijn assistent, en twee anderen kwamen ons bezoeken met een begroting. We hebben deze bekeken en besloten dat we een groot deel van de begroting voor onze rekening konden nemen. Het geld is overhandigd in het bijzijn van een aantal mensen en de bouw kan dus doorgaan.

Tenslotte waren we uitgenodigd voor een dansfestival. De traditionele dans in die streek is de Malipenga. Diverse groepen hadden choreografieën bedacht om zich van elkaar te onderscheiden. Het betrof een jaarlijkse wedstrijd tussen groepen uit de regio.

 

 

 

Dansgroep op het festival

Maria Chilale en Sr. Josefa

(Foto: Benjamin Jordan)

 

 

 

Nazareth Secondary school for girls

Vorig jaar is het idee ontstaan om een middelbare school voor meisjes te bouwen in Mganja. Hiervoor hadden we al overleg gehad met Juliana Lunguzi, parlementslid (MP) voor onze regio en met de lokale chiefs. Tot nu toe was er geen overeenstemming over de beste locatie voor de school. Juliana en wij vonden een gebied vlak bij Nazareth zeer geschikt. Het ligt centraal in de Mganja regio en is beschikbaar. De chiefs konden het echter niet eens worden. Daarom hadden we de Traditional Authority (TA), ingeschakeld. Josefa had in een brief het probleem uitgelegd. Tijdens onze laatste week aldaar is er een bijeenkomst belegd met alle chiefs en de TA. Helaas kon de TA zelf op het laatste moment niet komen, maar zij had haar secretaris gevolmachtigd om in haar naam de bijeenkomst te leiden en een besluit te nemen. Tijdens de bijeenkomst was er eigenlijk geen onenigheid meer en bleken de chiefs het inmiddels met elkaar eens te zijn dat de plek die onze voorkeur had, inderdaad de beste plek was. Dus werd het besluit genomen dat daar de school zou komen.

In Duitsland heeft Markus Goeldner inmiddels de stichting GF Foundation opgericht die ten doel heeft om geld in te zamelen voor de bouw van deze school. Vóór het einde van dit jaar zal er nog een fundraising plaats vinden. Markus is de vader van Colin, een van de twee jonge Duitse vrijwilligers die afgelopen jaar in Nazareth zijn geweest. Hij was zo enthousiast over het idee dat hij zijn netwerk en ervaring hiervoor wil inzetten. Wij zullen samen met een Malawiaanse aannemer zo snel mogelijk een begroting opstellen. Hiermee kunnen we dan fondsen gaan werven. Sr. Christine die aan de school in Balaka werkt, schakelt haar familie in, die in Maleisië woont. Daar wil men ook geld inzamelen.

Zoals reeds vorig jaar vermeld, zal Juliana Lunguzi, Member of Parliament voor onze regio, de plannen ondersteunen waar ze maar kan. De samenwerking met het Dedza Diocese krijgt vorm in de ondersteuning van Mr. Pengapenga, de educational manager van het Diocese.

Om een idee te krijgen wat erbij komt kijken om een middelbare school voor meisjes te bouwen, zijn we naar Bakhita College in Balaka gegaan. We hebben hier een uitgebreide rondleiding gekregen. Bakhita is een kostschool waar ruim 600 meisjes studeren en verblijven. Het is daar allemaal zo groot en de kosten lopen zo hoog op  dat men daar, ondanks een groot percentage betalende leerlingen, afhankelijk blijft van donorgeld. Wij hebben daarom besloten om er een “grant-in-aid”-school van te maken. Dat betekent dat er een privaat bestuur en eigendom is (Nazareth in samenwerking met het bisdom), maar dat de overheid de leerkrachten levert en betaalt. We krijgen de medewerking van een deskundige van het bisdom in Dedza, die voor ons de contacten met het rijk zal onderhouden. We blijven dan “baas in eigen school”, zonder dat we afhankelijk blijven van donoren om salarissen te betalen.

 

 

 

enorme keuken

 

 

 

 

School of dreams en Paragliders

http://theschoolofdreams.org

Afgelopen jaar zijn er voor het eerst paragliders op bezoek geweest. Benjamin Jordan, die ons 4 jaren geleden bezocht, heeft een aantal van hen weten te overtuigen dat het een prachtige plek is. Verdeeld over enkele maanden zijn er een stuk of tien geweest. Zij bleven meestal twee tot vier weken. Dit betekende veel werk voor Josefa en de andere medewerkers, met name Beta. Het leverde echter ook belangrijke inkomsten op.

 

Matthews is de vaste begeleider van deze mensen. Hij haalt ze in Lilongwe op het vliegveld op, begeleidt ze naar Mganja en daar gaat hij overal met hen naar toe. Hij introduceert ze in het dorp en wijst hen de weg naar de plek waar ze kunnen vliegen, en vliegt met hen mee. Hij heeft daar een klein inkomen van.

 

De meesten van deze bezoekers hielden zich op een of andere manier ook bezig met de School of Dreams. Enkelen leerden anderen om zelf te paragliden, anderen namen enkele Malawianen mee op een zogenaamde tandemflight. Weer anderen hielden zich bezig met groepen kinderen. Allemaal toonden ze zich betrokken bij het dorp, de mensen en de omgeving. Omdat het iedereen, ook ons zelf toen we in Nazareth waren, enorm in beslag neemt, gaan we overleggen wat we hiermee in de toekomst willen.

 

Het naaiatelier van de School of Dreams gaat ook lekker. Mrs. Moyo maakt tassen van paragliderstof. Deze worden naar Benjamin Jordan in Amerika gestuurd waar ze worden verkocht. Van de opbrengst wordt mrs. Moyo weer betaald. Ook Matthews is handig op de naaimachine. Hij helpt haar regelmatig.

 

 

 

 

Matthews in de lucht

 

 

Kinderen in de School of dreams

(Foto: Benjamin Jordan)

 

amai Moyo en Vodya aan het werk in de School of dreams

Foto: Benjamin Jordan

 

 

Medewerkers

Door een toename van het werk in Nazareth bleek het noodzakelijk om meer personeel in dienst te nemen. Beta heeft maanden achter elkaar, van vroeg in de ochtend tot laat in de avond, alleen maar gekookt, boodschappen gedaan en ander werk om de gasten te verzorgen. Hij doet dit geweldig en heeft veel geleerd, maar zijn echte kwaliteiten en belangstelling liggen meer in het buitenwerk. Onderhoud van summerhut, omheiningen maken, hand- en spandiensten voor Josefa. Maar hij toont ook veel eigen initiatief en is zeer intelligent. We hebben een nieuwe kok aangetrokken, die nu op proef bezig is.

Ook hebben we Veridiana aangenomen voor het schoonmaakwerk in beide huizen en voor de was. Zij was enkele weken op proef en bleek zeer betrouwbaar, leergierig en zelfstandig. Dat lijkt dus ook een succes.

We hebben twee nieuwe nachtwakers aangenomen, die we al kenden van onze tijd in Mua. Een van hen lijkt een goede keuze. De andere, mr. Mbewe hadden we meer uit sociaal oogpunt aangenomen. We kennen hem als een zeer vriendelijke, eerlijke man, die met zijn gezin, waar de kleine Ineke een van zijn kleinkinderen is, een zeer armoedig bestaan leidt. Hij had een slecht betaalde baan en daarom wilden we hem iets beters aanbieden. Hij kwam op proef, maar hij blijkt niet meer in staat om normaal werk te doen. Hij is gewoon te oud. Bovendien is hij dan ver van zijn gezin en zijn vrouw is vaak ziek. Daarom hebben we hem maar weer naar huis laten gaan en bekijken we op welke manier we zijn gezin toch kunnen helpen.

Alle medewerkers die er al waren hebben weer hun jaarlijkse loonsverhoging gekregen, want de Malawi Kwacha devalueert in een razend tempo.

 

 

Davy, de kundige timmerman uit Mganja die veel meubels voor en reparaties aan het nieuwe huis heeft verzorgd

Werk aan de huizen

Het tweede huis heeft nog wat verbeteringen gekregen. Nieuwe buitendeuren met goede sloten, een omheining van kippengaas, een mooi natuurstenen terras aan de achterkant, waar de zon op komt en waar het 's middags goed toeven is.

Het eerste huis heeft nu ook een solar shower. Mr. Maluza, die ook de douche in het tweede huis had aangelegd en het irrigatieproject heeft gebouwd, heeft dit voor zijn rekening genomen. 

De solar installatie voor de douche

 

In november gaan de cactussen op de veranda bloeien

Sociale activiteiten

Uiteraard zijn  we enkele keren bij June Walker op bezoek geweest. Zij is nog steeds een belangrijke vriendin van ons en van het project. Het gaat goed met haar. Met haar 84 heeft ze zelfs nog als passagier met een paraglider mee gevlogen.

 

 

We hebben ook mevrouw Gubuduza, de moeder van Richard en tevens de oma van Nicoline, ons petekind, bezocht. Zoals ieder jaar hebben we haar geld gegeven voor de weeskinderen Evi en Embe voor wie zij zorgt.

We zijn naar de trouwmis geweest van de dochter van Josef en Ruth Gama. Ruth was een van de informanten van Ineke bij haar onderzoek en Josef is de assistent van Fr. Claude Boucher.

We zijn ook naar de herdenkingsdienst geweest van Fr. Andreas Edele. Hij was een Duitse pater die o.a. in Mua heeft gewerkt. Hij is in juli overleden in Duitsland. Wij hebben hem diverse malen  ontmoet.

Een Nederlands echtpaar met twee kleine kinderen hebben ons bezocht. Zij runnen een bakkerij in Bembeke.

Kleine Ineke, de kleindochter van mr. en mrs. Mbewe heeft weer een paar dagen bij ons gelogeerd. Net als vorige keer wilde ze vooral graag helpen. Ze begon al aan de afwas voordat we klaar waren met eten! En dan te bedenken dat ze thuis niet eens een tafel, geen water en geen servies hebben!

Juliana Lunguzi, de MP voor onze regio, heeft ons bezocht met haar geadopteerde dochtertje van enkele maanden. Met haar hebben we gesproken over de nursery schools in Mganja en over de plannen voor de secondary school  voor meisjes in Mganja.

Na ons bezoek in Misuku is Maria met ons mee gekomen naar Mganja, waar ze een week vakantie heeft gehad.

 

 

 

Op 2 augustus hebben we Ineke's verjaardag gevierd, samen met Jennifer en Alan, twee Amerikaanse paragliders, en Josefa. Met Josefa zijn we met zijn drieën 's middags naar de Dedza Pottery gegaan.

 

 

 

 

 

Studenten

Thomas heeft zijn tweede jaar aan het Bunda College erop zitten. Het is zwaar geweest, maar hij heeft door gezet en gaat aan het derde jaar beginnen. In de vakantie heeft hij vrijwilligerswerk in het dorp gedaan en gitaarles van Jürgen gehad.

 

Chisomo heeft een geweldig rapport van haar eerste jaar aan Andiamo College in Balaka. Ze is de beste van haar klas.

 

Evelina: schoolresultaat heeft ons een prachtig rapport laten zien. Ze is van de 167 leerlingen nummer 2 of 3. Ze is echter nog niet helemaal tevreden. Ze heeft een laptop van Rob Pijpers gekregen en is daar dolgelukkig mee. Bovendien heeft ze met een paraglider een zogenaamde tandem vlucht gemaakt. Ze deinst nergens voor terug. Ook is ze met ons op reis geweest naar Misuku. Ze was een gezellige leergierige reisgenoot.

 

Twee andere laptops hebben we aan universitaire studenten uit Misuku gegeven, die we via Maria hebben leren kennen.

 

Mary Chikadza is een nieuwe naam onder de studenten die we helpen. Zij gaat naar Malamula college verpleegkunde doen.

 

Tenslotte is daar nog Francis, die in Misuku woont. Hij doet het goed op een Secondary Boarding School.

 

Taallessen

In onze laatste weken hadden we twee jonge Duitse vrijwilligers in huis. Zij kregen taalles van Josefa. Benjamin en Tatjana hebben het huis opgevrolijkt met hun aanwezigheid. Na de cursus zijn beiden ergens in Malawi een jaar vrijwilligerswerk gaan doen. Tatjana in een straatkinderen project in Lilongwe en Benjamin als leerkracht assistent Engels in Benga, aan het meer.

 

 

 

Dankwoord

Bij deze spreken Ineke en Nico, mede namens Josefa, hun hartelijke dank uit aan allen, die op een of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan het project:

Alda Janssen uit Venlo, voormalig vroedvrouw, voor de spullen voor Malawiaanse vroedvrouwen en voor het geld om deze spullen in Malawi te krijgen. We hebben ze overhandigd aan Juliana Lunguzi, die er weer voor zorgt dat ze in het Mganja ziekenhuisje goed terecht komen. Jan Peters voor het wederom in orde maken van gebruikte laptops, die we in Malawi aan studenten konden geven. Nelly Reivers, voor mobieltjes en kinderkleding. Onze buren Barbra en Mark voor kinderkleding. Kim Thommassen, Rob Pijpers  en Wilma en Jos Valkenburg voor de laptops . Cindy, onze kapster, die een aantal gebruikte mobieltjes had meegegeven, waar we diverse mensen heel blij mee konden maken. Sabine, de moeder van Colin, die ervoor zorgt dat Matthews zijn opleiding kan af maken waar hij enkele jaren noodgedwongen mee moest stoppen. De mensen die kleren hebben afgegeven voor Malawi. Die zijn goed terecht gekomen bij de weeskinderen in Misuku en bij de familie Mbewe.

Een speciaal woord van dank aan Benjamin Jordan. Hij nam het initiatief voor de School of dreams. Hij knapte het gebouw op, zorgde voor een van de naaimachines en voor de tablets voor de computerlessen. Hij maakt reclame in de USA en over de hele wereld voor het paragliden in Malawi, speciaal in de buurt van Mganja. Hij gaf ook toestemming om zijn foto's van zijn websites : http://theschoolofdreams.org/photo , http://benjaminjordan.com/photo/malawi_2016/ , http://benjaminjordan.com/photo/the_school_of_dreams/ te gebruiken voor onze website.

Tenslotte alle mensen die geld hebben gedoneerd. Dat geld is hard nodig voor de verdere ontwikkeling van het projekt, het schoolgeld voor onze studenten en de hulp aan weeskinderen. Zonder al deze mensen, die Nazareth een warm hart toe dragen, zouden ontwikkelingen en hulp acties niet hebben kunnen plaats vinden.

 

Josefa, Maria, Jürgen, Ineke en Nico

 

November 2017

 

 

 

Vrouwen uit Mganja, met (rechts) Sr. Josefa, die gaan leren hoe ze de solarsystemen moeten bouwen en aanleggen.

 

Elias Moyo en Wufa aan het werk.

 

Elias Moyo demonstreert de systemen aan de vrouwen uit Mangochi.

 

 

Maria met twee vrouwen die haar helpen met de weeskinderen

 

Jürgen en Maria met de dorps notabelen. Naast Jürgen staat de chief.

 

Onze hulp aan de nursery school wordt met een handdruk bezegeld.

 

De dansers van Misuku (boven) en de toeschouwers, inclusief het voetbalteam (onder).

 Maria Chilale en Sr. Josefa met twee weeskinderen

(Foto: Benjamin Jordan)

  

De plaatsvervangende Traditional Authority

 

Hier moet de school komen.

 

Vergadering met de chiefs

 

Juliana Lunguzi met Josefa en een EHBO-kit voor het lokale ziekenhuisje

 

Tweede van rechts Sr. Christine, die via haar familie in Maleisië fondsen probeert de werven voor de nieuwe school. Via haar kregen we ook de rondleiding op Bakhita School.

en enorme eetzaal 

 

 

Lua uit Brazilië was actief met kinderen

 

Lua geeft June Walker instructies voor haar tandem vlucht

 

Lua, Loretta uit Mganja, Lorraine (VS), Matthews, Sam (GB) en Gilbert uit Mganja in de School of dreams.

 

 

Mrs. Moyo aan het werk

 

Lorraine neemt de tassen uit het naaiatelier mee naar de VS

 

 

 

Matthews en de kinderen

(Foto: Benjamin Jordan)

 

Computerles in de School of dreams

Foto: Benjamin Jordan

 

Mr. en mrs. Moyo met "little" Joe

 

Abeta, Loretta en Josefa in de keuken

 

Matthews zoals hij graag reist

 

Met Mr. Chisale in de tuin aan het werk

 

Achisale en Anthewa halen de boom weg waar de watertorens moeten komen

 

 

 

Krachtig solar panel laadt iedere dag 6 tot 9 power banks op. Een kado van Markus Goeldner.

 

Ineke met Achisale bij de aanleg van har eigen moestuin

 

Nieuwe oogst!

 

 

 

Boottochtje op het meer bij het huis van June

 

Josefa met Amai Gubuduza

 

Josefa met het zoontje van het bakkersechtpaar Flip en Anne

 

Kleine Ineke doet haar eigen was

 

Bij Dedza Pottery

 

 

 

Evelina en haar rapport

Chisomo Chisoni met haar rapport

 

Juliana Lunguzi, Ineke met Juliana's dochtertje, Josefa en Jürgen