Beleidsplan 2024 - 2028

 

Zakelijke gegevens

Stichting “Nazareth Foundation Malawi”

Schubertstraat 35

5914 BL Venlo

Telefoon: 06 – 57328334

Email: inekehendrickx@outlook.com

 

 • RSIN / fiscaal nummer: 8200.34.113

 • Kamer van Koophandel: 14109674

 • Bankrekening: NL30INGB0004734050

 • Website: www.malawivillage.nl

 

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter: Rian Janssen

 • Secretaris: Cas Hofstee

 • Penningmeester: Ineke Hendrickx

 • Bestuurslid: Therese Huijbregts

 

Projectmanager

Ons bestuurslid Ineke Hendrickx fungeert ook als (onbezoldigd) projectmanager en is daar voor 6 tot 8 maanden per jaar in Malawi.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding. Alle giften aan de stichting komen volledig ten goede aan de doelen van de stichting.

 

Doelstelling

De Stichting “Nazareth Foundation Malawi” is in 2007 opgericht door Ineke Hendrickx en Nikki Peters. De stichting heeft ten doel het inzamelen van fondsen en goederen ten behoeve van projecten in Malawi die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van met name inwoners van rurale dorpen en gemeenschappen zoals, maar niet uitsluitend, het project “Nazareth” in Mganja, Dedza, Malawi en de projecten die door “Nazareth” mede worden geïnitieerd en ondersteund.

 

Lopende projecten

 • Middelbare school voor meisjes: De stichting heeft samen met diverse partners in Mganja een middelbare school voor meisjes gebouwd. De komende jaren zal er worden gewerkt dit project volledig af te ronden en over te dragen.

 • Peuter- en kleutergroepen (Early Childhood Development): de stichting heeft twee peuter- kleuterschooltjes gerealiseerd en draagt zorg voor ondersteuning en financiële vergoeding van de lokale kleuterleidsters. De stichting wil in de komende jaren het aantal peuter- en kleuterschooltjes verder uitbreiden.

 • Lagere school: de stichting werkt samen met diverse partners aan nieuwbouw en renovatie van de lagere school in Mganja.

 • Vrouwenproject: Nazareth heeft twee irrigatieprojecten gerealiseerd waar vrouwen (ook in het droge seizoen) biologisch groenten kunnen verbouwen. De gezinnen van deze vrouwen hebben daarmee het hele jaar door gezonde voeding en inkomsten door de verkoop van een deel van de groenten.

   

Planning 2024 – 2028

 • Voortzetten en uitbouwen van de lopende projecten.

 • Doorontwikkeling van een middelbare school voor meisjes.

 • Doorontwikkeling van peuter- en kleuterschooltjes.

 • Nieuwbouw en verbouw van de lagere school in Mganja.

 • Inzameling van fondsen voor Mua Mission Hospital.

 • Samenwerking met Stichting Dovenzorg Malawi in het bieden van (financiële) ondersteuning aan drie doveninstituten in Malawi.

 • Ondersteunen bij de opzet van een praktijkschool in Dedza.

 

Fondsenwerving

Stichting “Nazareth Foundation Malawi” heeft een aantal vaste donoren. Daarnaast krijgt de Stichting regelmatig individuele giften. Voor de grote projecten worden projectvoorstellen geschreven, waarmee fondsen in binnen- en buitenland worden benaderd.

 

Beheer en controle

Onze onbezoldigde projectmanager verblijft jaarlijks enige tijd in Malawi op Nazareth. In de jaren 2024-2028 wordt voorzien dat de projectmanager jaarlijks 6 tot 8 maanden in Malawi zal verblijven en er daarmee persoonlijk op kan toezien dat het geld volgens de doelstellingen wordt besteed. Ook andere bestuursleden zullen het project regelmatig (op eigen kosten) bezoeken.

 

Het bestuur komt jaarlijks bij elkaar om beleidsplan en jaarrekening vast te stellen. Daarnaast staan de bestuursleden regelmatig met elkaar in contact over de lopende projecten.