Project: Primary School Mganja

De lagere school in Mganja heeft dringend meer lokalen nodig. Nu verblijven er 1.100 kinderen in 9 aftandse lokalen (122 kinderen per lokaal). Sommige lokalen staan op instorten. Het gevolg is een hoog aantal vroegtijdige schoolverlaters en een leven in armoede. Wij gaan daar iets aan doen! In totaal willen we 10 nieuwe klaslokalen bouwen en 7 oude klaslokalen renoveren. Er zijn pit latrines nodig en schoolmeubilair. In februari 2024 zijn we gestart met de bouw van de eerste vier klaslokalen. 

De slechte staat van de school is goed te zien in het filmpje hieronder, dat Matthews Hau-Hau maakte in september 2023. Ook de foto's op deze pagina zijn gemaakt door Matthews.

Renovatie en nieuwbouw van lagere school

 

De lagere school in Mganja is in 1922 opgericht. Het is een functionerende school met een betrokken directeur, een oudervereniging en een lokaal bestuur. De school is geworteld in de omgeving die bestaat uit 15 dorpjes waar ongeveer 7.500 mensen wonen, meer dan de helft daarvan zijn kinderen. De beroepsbevolking bestaat voornamelijk uit boeren die zelfvoorzienende landbouw bedrijven. De mensen leven er onder de armoedegrens van 2,15 dollar per dag. Onderwijs is hard nodig om uit de armoede te kunnen komen.

 

Wat willen we bereiken?

Door extra klaslokalen en latrines te bouwen, de oude klaslokalen te renoveren en meubilair aan te schaffen, willen we:

 1. de kinderen een veilige en menswaardige leeromgeving bieden

 2. de kwaliteit van het onderwijs van de Mganja Primary School verbeteren

 3. het aantal kinderen dat voortijdig de school verlaat verminderen

 4. het aantal leerlingen dat slaagt voor het examen van de basisschool verhogen, zodat de leerlingen naar de middelbare school kunnen gaan

 5. meer en betere leraren aantrekken

 6. een doorlopend onderwijstraject creëren voor de inwoners van Mganja van peuter/kleuterschool via de lagere school naar de middelbare school

 7. de armoede onder de gemeenschappen van Mganja verlichten

Dit kan worden bereikt door

 • de bouw van 10 nieuwe klaslokalen (5 blokken van elk 2 klaslokalen)

 • renovatie van 7 klaslokalen

 • het slopen van 2 klaslokalen

 • de bouw van latrines

 • de aanschaf van meubilair

Samenwerking

De leerkrachten worden betaald door de overheid. De gebouwen zijn van het bisdom Dedza. Het bisdom heeft geen geld voor nieuwbouw en renovatie. Onze Stichting werkt nauw samen met het bisdom en met de lokale gemeenschap om de school te vernieuwen. Onze partners in Europa zijn onder meer de Stichting Wilde Ganzen, de Marietta & Cecilia Hamburg-Malawi Stiftung, de Stiftung Fly & Help en de GF Goeldner Foundation.

Doorlopende leerlijn

In Mganja hebben we inmiddels een middelbare school voor meisjes en de bouw van twee peuter-kleuterschooltjes gerealiseerd. Deze scholen zijn heel succesvol. De aanloop naar de lagere school is door het voorschoolse onderwijs voor veel kinderen sterk verbeterd. Zij presteren goed in de laagste klassen. De kinderen die de lagere school afmaken kunnen nu naar een goede middelbare school. Het onderwijs op de lagere school staat daarmee in schril contrast. Met dit project willen we een adequate doorlopende leerlijn mogelijk maken. Dit zal de hele gemeenschap ten goede komen.