Home » Nederlands » Project: Secondary School for Girls

Wij gaan in Mganja een middelbare school voor meisjes bouwen. Wij doen dit samen met een heleboel partners en donor organisaties. Wij hopen de school in september 2020 te kunnen openen. Op onze pagina's "Ineke in Malawi" kun je steeds de laatste nieuwtjes lezen.

Image: Albert Kiefer

UPDATE SEPTEMBER 2019

Update September 2019
PDF – 997.0 KB 13 downloads

Update on NAZARETH SECONDARY SCHOOL FOR GIRLS

September 2019

 

Name of the school

The Task Force of the school has decided to give the school a name in the local language. The name will be: “Tiyende Pamodzi Girls Secondary School”. Tiyende Pamodzi means: “Lets walk together”.

 

Permission

In addition to the letter from the District Commissioner of Dedza (DC) in which permission to have a girls Secondary School in Mganja was granted, we also received written permission from the Ministry of Education. We had meetings with several departments of the Ministry of Education. We will continue working closely together with them on the building plans, the curriculum and the selection of teachers.

 

Project site

The land has been officially purchased. Beacons have been put in place. The boundary (1,230 meter) has been cleared with the assistance of three football teams of Mganja, each team given a good football for their work. The football teams have also dug holes every three meters. As soon as the rainy season starts (November / December) we will plant trees all around the border of the project site.

 

Access Road

The villagers have prepared a road onto the project site. The official entrance will be at the Health Centre in the centre of Mganja.

 

Borehole

A borehole has been drilled through the financial assistance of Cindee Rood from the American organisation “Formidable Joy”. The borehole was finished on Friday 16th of August.

 

Task Force

Our Task Force had five extensive and fruitful meetings. Points of discussion were among other things: land issue, communication, architect, designs and tender.

 

Girls Hostel

Initially we planned a school bus for students living too far away for daily commute. By now we are of the opinion that it is safer and more conducive to their studies if we can offer these students a hostel. Therefore we have added a girls hostel to our budget plan. We are actively searching for funding for this girls hostel.

 

Library and science block

At the Ministry of Education the responsible civil servants and the Secretary of Education were very much in favour of our school. They also agreed with our plans to extend the curriculum with courses of practical skills. They promised us their support on this issue.

The Ministry of Education made it clear that a library and science block are compulsory for the school. Therefore we added this block to the budget plan. As we will start with only form 1, we can exchange a school block for the library and science block, adding the school block later. This depends on the outcome of the tender.

 

Baby nursery

We have decided to build the baby nursery as a separate building, so as not to disturb teachers and students. We have applied for a grant for building this baby nursery at the American Embassy in Malawi.

 

Architect, designs and tender

We were able to find a competent and reliable architect to help us with the designs for the school, make the building plans, deliberate with the Infrastructure Department of the Ministry of Education, identify contractors and make everything ready to go to tender at the end of September. Building works should start at November 15th, 2019 and finish 15th May 2020.

 

Fund Raising

We had several visits from donor organisations. The Spanish Eki Fundacion came for the second time and has promised to help us installing the solar electricity system. The German development organisation DESWOS came to have a look at the site. They are considering our project proposal for their budget in 2020. Wild Geese from the Netherlands came to make photographs and videos for their new corporate campaign.

 

The Goeldner Foundation from Germany stayed almost two weeks for their yearly visit. Together we visited the site and an extensive Task Force meeting. We also went together to a meeting at the Rotary Club Lilongwe. The Rotarians promised to support an application of the German Rotary Club Rendsburg to the Rotary Global Fund. We also visited the German Ambassador in Lilongwe who received our project with open arms and assured us of his assistance.

 

We identified several new possible donor organisations. We will write a new project proposal after we have the outcome of the tender. Then we will apply for funding with these organisations.

 

UPDATE JANUARI 2019

Er is al veel gebeurd sinds we begin 2018 het projectvoorstel hebben geschreven. Het ziet er naar uit dat we ons doel gaan bereiken: in september 2020 kunnen de eerste meisjes naar school!

 

Donaties

Sinds maart 2018 hebben we met succes verschillende donororganisaties benaderd. We hebben 17.000 euro ontvangen. En 118.500 euro is toegezegd. Wij danken daarvoor de volgende donoren:

* Seacon Logistics

* Goeldner Foundation

* Joost van der Stok

* Stiftung Bildung und Kultur

* Boeken Steunen Mensen

* Low Hock Peh and Chon Chai Lian Foundation

* Struan Foundation

* Stiftung Fly & Help

 

De Nederlandse organisatie Wilde Ganzen gaat ons project ook steunen. Het geld dat we zelf in 2019 ophalen met behulp van particuliere donateurs in Nederland wordt door Wilde Ganzen  met 50% verhoogd. We hopen in totaal ongeveer 25.000 euro op te halen.

De Duitse organisatie Goeldner Foundation werft fondsen in Duitsland, speciaal voor dit project. We hopen dat ook zij 25.000 euro kunnen bijdragen.

Hiermee hebben we genoeg geld om de school te kunnen gaan bouwen. We gaan door met fondsenwerving voor de bouw van docentenwoningen. Zonder deze woningen is het onmogelijk om goede docenten aan te kunnen trekken.

 

Samenwerking

Er zijn veel partijen waarmee we samenwerken, zowel in Malawi, als in Nederland en Duitsland. We steken daar veel tijd in. Het is erg belangrijk dat het project breed wordt gedragen, wil het kunnen slagen.

Tot dusver hebben we nauw samengewerkt met:

 • De locale gemeenschap:
  • De chiefs van de 11 dorpjes van Mganja
  • Group village headman Mganja
  • Traditional Authority Kachindamoto
 • Het bisdom Dedza:
  • Father Philip Meraba, parish priest
  • Father Chimchenga
  • Father Mwazambumba
  • Mr. Pengapenga
 • Member of Parliament Juliana Lunguzi
 • De Goeldner Foundation in Duitsland
 • De overige donor organisaties

Task Force

We hebben inmiddels ter plekke een Task Force opgericht. De Task Force begeleidt de bouw en ontwikkeling van de school. Zodra de school is gebouwd en in bedrijf is, wordt deze Task Force officieel door het bisdom omgevormd tot een raad van bestuur. Een aantal ouders zullen worden toegevoegd aan deze raad van bestuur.

 

De Task Force bestaat uit:

 • The Reverend Father Philip Meraba, Mua Parish Priest
 • Amayi Josephina Ketulo, community member
 • Abambo Josefe Kudambo, community member
 • The Reverend Father Isaac Mwazambumba, chair of the Diocesan Projects Committee
 • The Reverend Father Venancio Chimchenga, Acting Treasurer General
 • Abambo Z. Pengapenga, Diocesan Education Coordinator
 • Sister Josefa N’gona, initiator of the project
 • Amayi Drs. Ineke Hendrickx, project leader

 

Aannemer

We zijn op zoek geweest naar betrouwbare aannemers en hebben er een gevonden. Natuurlijk zullen we offertes van verschillende aannemers vragen voordat we met de bouw gaan starten.

 

Meubilair
Meubilair voor de school afkomstig uit Nederland is in Nazareth gearriveerd op 17 september 2018. Het is veilig opgeslagen om te worden gebruikt zodra de school is gebouwd

Image: Albert Kiefer

Nazareth Middelbare School voor Meisjes, Malawi

Projectplan - maart 2018

Doel

Bouwen en besturen van een middelbare school voor meisjes in Mganja, Malawi.

Beheren van een schoolbus. We hopen het eerste gedeelte van de school eind 2019 te kunnen openen.

 

Inleiding

Er is momenteel geen middelbare school in Mganja, hoewel daar grote behoefte aan bestaat. De wens om een school te gaan bouwen komt van verschillende kanten. Mensen uit Malawi hebben voorvechters uit Nederland, Duitsland en Maleisië ontmoet. We hebben onze krachten gebundeld. Stichting Nazareth Foundation Malawi neemt het voortouw. We willen een middelbare school voor meisjes stichten, inclusief zwangere meisjes en jonge moeders. Naast het door het rijk voorgeschreven curriculum willen we ook praktische vakken onderwijzen om het dagelijks leven voor deze meisjes, en hun (toekomstige) gezinnen, te verbeteren.

 

Nazareth

Nazareth is een plek voor “human and spiritual development”, gebaseerd in Mganja, regio Dedza, Malawi. Nazareth is opgericht door Sister Josefa Ng’ona (zie foto). Zij heeft het klooster verlaten om haar droom waar te maken: een plek creëren waar ieder mens kan bloeien, zelf-vertrouwen kan ontwikkelen, zijn of haar talenten kan ontplooien en dit alles te delen met de gemeenschap.

 

Nazareth initieert en ondersteunt projecten die het dagelijks bestaan van de inwoners van Mganja en omliggende dorpen verbeteren, met een focus op (wees-)kinderen en vrouwen.

Probleem         

Het is de verantwoordelijkheid van de regering om de burgers van Malawi onderwijs te bieden. De regering is daar echter niet toe in staat (vandaar het grote aantal scholen in handen van de Katholieke kerk en andere private organisaties). Hierdoor blijft de omgeving van Mganja verstoken van een middelbare school, zonder uitzicht op verbetering. Zowel de regering als het diocees Dedza ontbreekt het aan middelen om een school te bouwen. De regering is echter wel bereid om salarissen van leerkrachten voor haar rekening te nemen, ook van een private school. Daarom zijn wij nu op zoek naar fondsen voor de bouw van een middelbare school, zodat de meisjes en jonge vrouwen in en rond Mganja toegang kunnen krijgen tot middelbare schoolonderwijs en daardoor hun talenten kunnen ontplooien en uitgroeien tot verantwoordelijke ouders.

 

Waarom meisjes?

Veel meisjes uit de dorpen in en om Mganja gaan niet naar een middelbare school. Er is veel schooluitval, al op de basisschool, van meisjes die zwanger worden. Degenen die de basisschool wel afmaken moeten, om een middelbare school te kunnen bezoeken, in de kost of naar kostschool. Velen van hen worden dan alsnog zwanger. Meisjes die zwanger worden, worden van school gestuurd en verliezen hun kans op onderwijs.

Foto's: Benjamin Jordan

 

De meeste meisjes gaan echter helemaal niet naar school, na de basisschool, maar blijven thuis omdat ze geen schoolgeld/kostgeld/reisgeld kunnen betalen. Zwanger worden en het hoofd worden van een eigen huishouden is de enige toekomstmogelijkheid die deze meisjes zien. Zij hebben geen voorbeelden van (betaald) werkende vrouwen, behalve van onderwijzeressen en gezondheidswerksters.

 

Malawi is één van de armste landen van de wereld. De regio Mganja is een arm, agrarisch plattelandsgebied. Er zijn geen banen behalve bestaans- en marktlandbouw. Er is geen elektriciteit en geen stromend water. Water moet worden gehaald bij de dorpspompen. Er is een klein gezondheidscentrum, met één gezondheidswerkster. En er is een lagere school.

Alle mensen leven beneden de armoedegrens van 2 dollar per dag.

 

Wat willen we bereiken?

Door meisjes (ook als ze zwanger zijn) en jonge moeders een opleiding te bieden kunnen hun levensomstandigheden, en die van hun gezinnen, verbeteren. Daardoor zal de levens-standaard van de gehele gemeenschap verbeteren.

Hoe willen we dat bereiken?

 1. Door het bouwen en besturen van een middelbare school voor meisjes en jonge moeders in Mganja, Malawi.
 2. Door met een schoolbus vervoer te bieden aan meisjes van afgelegen gebieden.
 3. Door aanvullend curriculum met praktische vakken zoals voedingsleer, kinderverzorging, huishoudkunde, koken, biologische landbouw, naaien en dergelijke.
 4. Door kinderopvang aan te bieden, zodat ook jonge moeders lessen kunnen bijwonen.

 

Aan wie komt dit ten goede?

We verwachten uiteindelijk in totaal 240 leerlingen verdeeld over vier leerjaren, dus ongeveer 60 per leerjaar. Het gaat om meisjes, inclusief zwangere meisjes, en jonge moeders uit de dorpen in en rond Mganja. Deze meisjes hebben geen andere mogelijkheid om naar een middelbare school te gaan. Een middelbare schoolopleiding voor meisjes zal bovendien ten goede komen aan de hele gemeenschap, vooral omdat de Nazareth Middelbare School voor Meisjes het curriculum wil aanvullen met praktische vakken, die nuttig zijn voor het leven in het dorp en kunnen helpen bij het ontplooien van activiteiten die inkomsten opleveren.

 

In de streek waar Mganja ligt praktiseren de mensen matrilineaire huwelijken. Daarbij verlaat een man zijn thuis om te verblijven in het huis van zijn vrouw. De vrouwen hebben landrechten en hebben het “bezit” over hun kinderen. Dit betekent dat vrouwen altijd toegang hebben tot landbouwgrond en een plek om een eigen huis te bouwen. Vrouwen hebben, indirect, invloed op besluitvorming in het dorp. Hierdoor zijn vrouwen in de regio Mganja tamelijk autonoom. Het opleiden van vrouwen heeft daardoor invloed op het hele dorp.

Is het nodig?

 • Het gebrek aan een middelbare school in de omgeving van Mganja wordt sterk gevoeld. Wij komen jaarlijks in dit gebied en zien daar met eigen ogen dat de behoefte groot is.
 • Zowel de Traditional Authority Kachindamoto als de dorpshoofden ondersteunen de wens.
 • Het diocees Dedza, via het bureau van de education officer, onderschrijft dat er een middelbare school nodig is in Mganja.
 • Het Ministerie van Onderwijs, via het bureau van de District Education Manager (DEM) stemt er mee in.

 

Malawi is één van de armste landen in de wereld. Malawi staat op de 170e plaats (van de 188) in de Human Development Index 2016. 50,9 % van de leerlingen maakt de basisschool niet af. Slechts 39 % van de kinderen bezoekt een middelbare school. Het gemiddeld aantal jaren onderwijs is voor mannen 5 jaar en voor vrouwen 3,8 jaar.

 

Lokaal onderzoek laat het volgende zien: De bevolking van Mganja omvat ongeveer 5.000 mensen. Het aantal meisjes op de Primary School Mganja in de hoogste, achtste klas aan het eind van 2015 was 61. In 2015 werden 66 meisjes in de leeftijdsgroep 13-19 in de regio Mganja zwanger. In 2016 was dat aantal 51.

 

De mensen die in de Mganja regio wonen ervaren dagelijks hoe zwaar het is om te leven beneden de armoedegrens. Als de oogst mislukt door gebrek aan regen (er is jaarlijks maar één regentijd) dan hebben de mensen niet genoeg te eten. De bossen rondom Mganja zijn verdwenen omdat de mensen, om geld te kunnen verdienen, de bomen hebben gekapt om houtskool te maken. Er is grote behoefte aan (menselijke) ontwikkeling.

 

Door meisjes en jonge vrouwen les te geven in middelbare schoolvakken EN praktijkvakken als kinderverzorging, huishoudkunde, biologische landbouw, naaien en gezonde voeding draagt dit project bij aan een aantal doelstellingen van de Verenigde Naties: the

United Nations Sustainable Development Goals: 1: geen armoede, 2: geen honger, 3: goede gezondheid, 4: hoogwaardig onderwijs, 5: gendergelijkheid, 11: duurzame steden en gemeenschappen en 12: verantwoord gebruik van hulpbronnen.

 

HET PROJECT

 

Project locatie

Het project is gesitueerd in Mganja, een groep van 10 dorpjes binnen de Traditional Authority Chief Kachindamoto. Voor de leerlingen uit Mganja ligt de school op loopafstand. Het brongebied voor leerlingen zal echter groter zijn dan de Mganja regio. Binnen een afstand van ongeveer 15 kilometer liggen 10 basisscholen. Ook meisjes die deze scholen doorlopen hebben kunnen gebruik maken van de Nazareth Middelbare School voor Meisjes. Omdat de afstand voor deze meisjes te groot is om te lopen zijn we van plan een schoolbus te onderhouden voor deze leerlingen.

 

Schooltype en bestuur

De Nazareth Middelbare School voor Meisjes zal worden opgezet als een “Grant-in-Aid”-school. Dit betekent dat het een kerkelijk/privaat gestichte school zal zijn, bestuurd door de Nazareth Board of Governors. De school zal worden gebouwd en onderhouden door de Nazareth Board of Governors, met hulp van donoren, in nauwe samenwerking met het diocees Dedza. De landrechten komen op naam van het diocees. De overheid levert en betaalt de leerkrachten en het lesmateriaal. De Nazareth Board of Governors benoemt het hoofd van de school en de beheerder/administrateur.

 

De leerlingen krijgen onderwijs in alle vakken waarover het rijk examens afneemt, zodat zij hun MSCE kunnen halen: het Malawi School Leaving Certificate of Education. De Nazareth Board of Governors  zal extra vakken toevoegen. Enkele daarvan zijn huishoudkunde, kinderverzorging, biologisch tuinieren, naaien, koken, bouwen, houtbewerking en kweken en planten van bomen tegen ontbossing.

 

Nazareth Board of Governors

De Nazareth Board of Governors, het bestuur van de school, zal worden opgericht in april 2018. Onderstaande mensen en organisaties hebben zich bereid verklaard om deel te nemen:

 • Father Isaac Mwazambumba (priester binnen het diocees Dedza, Voorzitter Projects Committee Dedza Diocese, uitgebreide ervaring in het bouwen en besturen van grote projecten)
 • De heer Z. Pengapenga (educational officer binnen het diocees Dedza, expert met betrekking tot het curriculum en bestuur van scholen, zal de contacten onderhouden met de overheid)
 • Sister Josefa Ng’ona (momenteel hoofd van Nazareth, ervaring als abdis van een klooster, leider van ontwikkelingsprojecten en als lerares Chichewa)
 • Mevrouw Juliana Lunguzi (parlementslid voor de regio Dedza-East, voorvechter van de rechten van Vrouwen, initiatiefnemer van vele projecten voor onderwijs en tegen armoede, kan adviseren over overheidszaken)
 • Mevrouw Drs. Ineke Hendrickx (projectleider, onderwijzeres, antropoloog en politica)
 • De heer Dr. Jürgen Arimond (psycholoog en psychotherapeut)

 

Ontwerp

De school zal bestaan uit drie gebouwen: 2 gebouwen met elk 4 klaslokalen en 1 bestuursgebouw. In totaal komen er dus 8 klaslokalen. We verwachten uiteindelijk 60 leerlingen per schooljaar, 240 leerlingen in totaal, wat over vier leerjaren leidt tot 8 klassen met 30 leerlingen. In het bestuursgebouw komen een lerarenkamer, kantoren, een bibliotheek en een kinderopvang. Toiletten zullen buiten de gebouwen worden gesitueerd.

images: Albert Kiefer

 

Fondsenwerving

Wij gaan fondsen werven bij donor organisaties en stichtingen in zowel Nederland als Duitsland. De GF-Foundation in Duitsland is hier speciaal voor opgericht en zal in Duitsland projectvoorstellen indienen. De Stichting Nazareth Foundation Malawi zal dit in Nederland voor haar rekening nemen.

 

2 projectvoorstellen zijn al ingediend:

 • De Stichting Boeken Steunen Mensen uit Venlo ondersteunt projecten voor kansarme kinderen. Hiertoe organiseren zij jaarlijks een grote tweedehands boekenmarkt. Ieder jaar ondersteunen zij 3 projecten met ieder 20.000 euro. Het voorstel is ingediend op 7 januari 2018 en wordt beoordeeld voor de ronde van begin 2019.
 • Naar aanleiding van een projectvoorstel aan Seacon Logistics, een groot transport bedrijf in Venlo, is een donatie ontvangen van 2.000 euro voor het transport van het schoolmeubilair van Nederland naar Malawi.

 

Wat hebben we al?

 • De Traditional Authority Kachindamoto (de bewindspersoon met autoriteit over landzaken) en de dorpshoofden hebben op 7 september 2017 besloten de grond voor de school ter beschikking te stellen.
 • De dorpsbewoners zullen bijdragen door voor de bouw zelf bakstenen te bakken.
 • We hebben meubilair als donatie ontvangen. Op 3 januari 2018 hebben we overtollig meubilair opgehaald, voldoende om het bestuursgebouw mee in te richten. Er loopt ook een aanbod voor lessenaars en stoelen voor de leerlingen. We hopen dit alles nog in 2018 naar Malawi te verschepen.
 • Seacon Logistics, een groot transportbedrijf uit Venlo, heeft een donatie gegeven van 2.000 euro om het vervoer van het meubilair van Nederland naar Malawi te betalen.
 • De eerste, voorzichtige ronde van fondsenwerving in Duitsland heeft eind 2017 al 7.000 euro opgeleverd.

 

Meer informatie over Nazareth

Nazareth heeft de laatste jaren diverse projecten opgestart. In 2017 hebben we, met geld van de Spaanse organisatie Manos Unidas, een irrigatieproject voor biologische moestuinen gerealiseerd, waar de vrouwen uit het dorp het hele jaar door groenten kunnen verbouwen. We hebben parlementslid Juliana Lunguzi ondersteund in het opzetten van kleutergroepen gerund door vrijwilligers. Nazareth geeft onderdak aan de School of Dreams, waar jonge mensen leren om met een computer te werken. Er is een naaiwerkplaats voor vrouwen. We ondersteunen een aantal studenten door schoolgeld te betalen en enkele families die weeskinderen hebben opgenomen. We hopen in 2018 een kleine dorpsbibliotheek te openen.

 

De Stichting Nazareth Foundation Malawi is opgericht in Nederland door Ineke Hendrickx en Nico Peters om Nazareth financieel te kunnen ondersteunen bij het bereiken van haar doelen. Sinds Ineke en Nico in 2002 Josefa hebben ontmoet zijn zij meer en meer betrokken geraakt bij het project. Zij bezoeken het project jaarlijks en ondersteunen met geld en door zelf op het project de handen uit de mouwen te steken.

 

Vanaf april 2018 zal Ineke jaarlijks 6 tot 8 maanden verblijven op Nazareth. Zij zal het project Nazareth Middelbare School voor Meisjes leiden, in nauwe samenwerking met Josefa en de andere deelnemers aan het project, zowel in Malawi als in Duitsland.

 

De Stichting Nazareth Foundation Malawi heeft het ANBI keurmerk en is lid van de Kamer van Koophandel. De Stichting heeft een eigen website: www.malawivillage.nl

De laatste nieuwsbrief: https://www.malawivillage.nl/nederlands-1/nieuwsbrief-2017

en https://www.malawivillage.nl/nederlands-1/ineke-in-malawi-2019 en https://www.malawivillage.nl/nederlands-1/ineke-in-malawi-2018

 

ANBI kenmerk 8200.34.113

K.v.K.: nummer 14106974

 

Credits 

Visualisaties: Albert Kiefer Visual Designer: http://kiefer.nl/

Foto’s: Benjamin Jordan: http://benjaminjordan.com/