Renovatie en nieuwbouw van lagere school Mganja

Meer dan 1.100 kinderen in 9 aftandse lokalen (122 kinderen per lokaal) met een hoog aantal vroegtijdige schoolverlaters en armoede tot gevolg. Dat is de staat van de lagere school in Mganja. Daar gaan wij iets aan doen. Wij willen 10 nieuwe lokalen bouwen, 7 lokalen renoveren en 2 lokalen slopen. Er zijn pit latrines nodig en schoolmeubilair. Zie het projectvoorstel hieronder.

Wil je dit project ondersteunen? Maak dan een bedrag over op de rekening van de Stichting Nazareth Foundation Malawi: NL30INGB0004734050

 

Matthews Hau-Hau maakte het volgende filmpje van de school in september 2023: