Home » Nederlands » Projecten

Projecten

Stichting Nazareth Foundation Malawi 

 

Welke doelen heeft de stichting?

De stichting heeft ten doel het inzamelen van fondsen om deze ter beschikking te stellen aan de volgende doelen, die beiden zijn gebaseerd op respect voor mensen, cultuur en omgeving:


Doel 1: Het ontwikkelen van “Nazareth”, een plek voor bezinning in Malawi, waar inwoners van Malawi de mogelijkheid hebben zich persoonlijk te ontwikkelen en tot rust te komen door:

·         (tijdelijke) huisvesting op het terrein van Nazareth, Jemusi village, Mganja, Dedza, Malawi

·         deelname aan meditatieve, spirituele (gespreks)bijeenkomsten ; 

·         onderzoek naar eigen interesses en (creatieve) kwaliteiten van deelnemers;

·         bijdrage van deelnemers aan het gezamenlijke dagelijkse leven door de eigen kwaliteiten naar vermogen in te zetten;

·         bijdrage van deelnemers aan de ontwikkeling van biologische land- en tuinbouw op het eigen terrein. 


Doel 2: Aan zelfstandig of bij familie wonende weeskinderen in Malawi de mogelijkheid bieden om (na afsluiten van de gratis lagere school) naar de middelbare school te gaan of opleidingen in andere vorm te volgen d.m.v.:

·         opsporen van weeskinderen met geschikte kwaliteiten door lokale medewerkers van Nazareth

·         ter beschikking stellen en contant betalen van schoolgeld, direct aan het schoolbestuur

·         het verstrekken van geschikte kleding om naar school te gaan

·         het verstrekken van middelen, zoals schrijfwaren en andere, vanuit de scholen vereiste artikelen

·         ondersteuning van gezinnen die weeskinderen opvangen, in de eerste levensbehoeften

De ondersteuning kan behalve uit het schoolgeld, ook bestaan uit het verstrekken van kleren, boeken en schrijfmaterialen.   

 

Nazareth

Dit project is een initiatief van Josefa Ng’ona. Zij heeft een groot deel van haar leven doorgebracht in de congregatie van de “Poor Claires” in Zambia en Malawi. Zij is geboren in Bembeke, niet ver van de plek waar nu Nazareth wordt gerealiseerd. Als kind had ze al de droom om ooit een dergelijke plek te creëren. Jarenlang heeft ze gewacht op de mogelijkheid, een goede plek en de nodige ondersteuning om er daadwerkelijk aan te beginnen. Het terrein van ca. 2 hectare is ter beschikking gesteld door Chief James aan het bisdom Dedza en via het bisdom weer aan Josefa Ng'ona. In 2005 zijn de “Friends of Nazareth”, Josefa Ng’ona, Ineke Hendrickx en Nico Peters gestart met de voorbereidingen. Het project is officiëel gestart in augustus 2008, nadat het eerste huis werd opgeleverd. Dit huis zal worden gebruikt als ontmoetingsplaats. Er zal een vorm van dorpsleven worden opgezet die verschilt van het traditionele dorpsleven. In de nieuwe vorm moet iedereen de gelegenheid krijgen om tot rust te komen, zichzelf te ‘herontdekken’ en talenten te ontwikkelen en te gebruiken in de gemeenschap. Iedereen draagt bij aan het dorpsleven en iedereen neemt deel aan de gespreksbijeenkomsten die met regelmaat zullen plaatsvinden. 

Diaserie over weeskinderen

  

Weeskinderen

Dit project is in 2005 op zeer kleine schaal begonnen met het ondersteunen van enkele kinderen. Gebleken is dat een kind voor enkele tientallen euro’s een jaar lang middelbaar onderwijs kan volgen (secundary school). Door het schoolgeld rechtstreeks aan de school te betalen en een bewijs van betaling te vragen is het zeker, dat het kind een jaar lang naar school kan. 

                                        

Enkele vrijwilligers, die goed bekend zijn in de diverse dorpen gaan op zoek naar kinderen die voor deze hulp in aanmerking komen. De meeste weeskinderen wonen zelfstandig, met een eigen stukje land, maar zonder de mogelijkheid om geld te verdienen. Andere weeskinderen worden opgevangen door de extended family, die voor onderdak en eten zorgen. Echter ook hier ontbreekt het geld om een opleiding te volgen. Vaak ontbreekt het ook aan middelen om de kinderen in hun basisbehoefte te voorzien Om te bepalen of een kind voor deze ondersteuning in aanmerking komt, wordt informatie gevraagd aan de directe omgeving (school, familie, de chief, mensen uit het dorp) en natuurlijk aan het kind zelf.   

De stand van zaken

Er zijn nu twee huizen gebouwd met eenvoudige voorzieningen. Er is stromend water maar nog geen elektriciteit. Er is een solarinstallatie op de waterpomp, zodat water elektrisch naar een tank en van daaruit naar de huizen wordt gepompt. Er wordt gebruik gemaakt van kleine zonnepaneeltjes voor verlichting en het opladen van kleine apparaten. Elk huis heeft een badkamer met douche en toilet, 3 slaapkamers en een grote zit/eetkamer. Het grote huis heeft een keuken, een afgesloten binnenplaats, een opslagruimte, een washok en een kookplek. Het tweede, iets kleinere huis heeft een solar douche. 

Inmiddels is een gebouw, dat al op ons stuk grond stond, aangekocht. Het heeft een opknapbeurt ondergaan en doet dienst als activiteitencentrum voor ontmoetingen, kunst, nijverheid en cursussen.

Indien mogelijk willen we in de toekomst graag nog enkele huisjes en een gemeenschappelijke ruimte bouwen.   

Met biologische landbouw oogsten we pinda's voor de verkoop, mais en soms soja. In de moestuin worden groenten verbouwd, de boomgaard levert fruit op zoals papaya's, citrusvruchten, mango's, avocado's en passievrucht. Tenslotte is er een bosje met inheemse bomen aangelegd in het midden van het grondstuk, dat al aardig vorm begint te krijgen.  

Er zijn plannen voor een grote moestuin rondom het grote huis met een irrigatiesysteem waar groepjes vrouwen kunnen leren om op biologische wijze groenten te verbouwen. In 2016 wordt voor de financiering een aanvraag ingediend bij Manos Unidas in Spanje. 

Wilt u ook Nazareth en het dorpsleven beleven?

Om inkomsten te krijgen voor de verdere ontwikkeling biedt Nazareth onderdak aan gasten. Wij bieden u een unieke ervaring: U kunt het authentieke dorpsleven ervaren. Josefa, of één van onze medewerkers, begeleidt u tijdens uw bezoeken aan diverse dorpjes in de omgeving en laat u kennis maken met de vele facetten van het dagelijkse leven op het platteland van Malawi. Zie verder de pagina “Guesthouses”.                                                                       
Josefa kookt voor u de producten uit de eigen biologische tuin. Boodschappen kunt u doen in de stad Dedza, die op 40 km van Jamesi village vandaan ligt. De weg erheen is zeer goed en adembenemend mooi. 

Josefa is een gerenommeerde en gewaardeerde  lerares   Chichewa. Veel mensen die in Malawi zijn komen werken hebben bij haar de taal geleerd. Wilt u ook Chichewa leren spreken in het mooie Nazareth? Zie onder de knop “Chichewa taalles”.     

 

Stichting “Nazareth Foundation Malawi” is ingeschreven bij

de Kamer van Koophandel te Venlo.

Registernummer: 14106974.

Adres: Schubertstraat 35, 5914 BL Venlo

Telefoon: +31-77-3511770

E-mail: nazareth@malawivillage.nl

INGbank:  NL30INGB0004734050

BIC/SWIFT: INGBNL2A